ဤကစားသမားတွင် ပေးချေရန် အကြွေးအမှတ် (၆,၀၀၀) ရှိပါသည်


profile
-၄၅,၀၀၀
Aung Thet ငမွဲ
လေတိုက်မှတ်တမ်း
X - ရက်/လ | Y - လေတိုက်ရမှတ်