ဤကစားသမားတွင် ပေးချေရန် အကြွေးအမှတ် (၄၅၀,၀၀၀) ရှိပါသည်


profile
-၄၅,၀၀၀
Swan ငမွဲ
ဆော်ဆရာ (Sorcerer)
လေတိုက်မှတ်တမ်း
X - ရက်/လ | Y - လေတိုက်ရမှတ်