ဤကစားသမားတွင် ပေးချေရန် အကြွေးအမှတ် (၄၄၅,၀၀၀) ရှိပါသည်


profile
၁၀,၀၀၀
Swan
ဆော်ဆရာ (Sorcerer)
လေတိုက်မှတ်တမ်း
X - ရက်/လ | Y - လေတိုက်ရမှတ်