ဤကစားသမားတွင် ပေးချေရန် အကြွေးအမှတ် (၂၃၇,၀၀၀) ရှိပါသည်


profile
-၁၀၀,၀၀၀
U Thant ငမွဲ
လေတိုက်မှတ်တမ်း
X - ရက်/လ | Y - လေတိုက်ရမှတ်