ဤကစားသမားတွင် ပေးချေရန် အကြွေးအမှတ် (၉၃,၀၀၀) ရှိပါသည်


profile
၁၀,၀၀၀
U Thant
လေတိုက်မှတ်တမ်း
X - ရက်/လ | Y - လေတိုက်ရမှတ်