ဤကစားသမားတွင် ပေးချေရန် အကြွေးအမှတ် (၁,၇၇၂,၁၀၀) ရှိပါသည်


profile
၁၀,၀၀၀
Morris Tan
YNWA!
လေတိုက်မှတ်တမ်း
X - ရက်/လ | Y - လေတိုက်ရမှတ်