အားပေးထားသူများ
ပွဲအားလုံး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၆ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

နော့်ဝစ်ချ်
၀  -  ၁

လီဗာပူး
Morris Tan ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၆ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

နော့်ဝစ်ချ်
၀  -  ၁

လီဗာပူး
U Thant ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၆ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀
နိုင်
နိုင်

နော့်ဝစ်ချ်
၀  -  ၁

လီဗာပူး
ပွဲကောင်း
ပွဲကြမ်း
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၆ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

နော့်ဝစ်ချ်
၀  -  ၁

လီဗာပူး
U Thant ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၆ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

နော့်ဝစ်ချ်
၀  -  ၁

လီဗာပူး
Morris Tan ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၆ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀
နိုင်
နိုင်

နော့်ဝစ်ချ်
၀  -  ၁

လီဗာပူး
ဂိုးကျော
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၆ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

နော့်ဝစ်ချ်
၀  -  ၁

လီဗာပူး
U Thant ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၆ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

နော့်ဝစ်ချ်
၀  -  ၁

လီဗာပူး
Morris Tan ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၆ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀
နိုင်
နိုင်

နော့်ဝစ်ချ်
၀  -  ၁

လီဗာပူး