အားပေးထားသူများ
ပွဲအားလုံး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၅ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

ဆောက်သမ်တန်
၁  -  ၂

ဘန်လေ
U Thant ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၅ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

ဆောက်သမ်တန်
၁  -  ၂

ဘန်လေ
ပွဲကောင်း
ပွဲကြမ်း
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၅ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

ဆောက်သမ်တန်
၁  -  ၂

ဘန်လေ
U Thant ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၅ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

ဆောက်သမ်တန်
၁  -  ၂

ဘန်လေ
ဂိုးကျော
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၅ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

ဆောက်သမ်တန်
၁  -  ၂

ဘန်လေ
U Thant ငမွဲ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၂၆) ဖေဖော်ဝါရီ ( ၁၅ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀
ရှုံး
ရှုံး

ဆောက်သမ်တန်
၁  -  ၂

ဘန်လေ
ပွဲရွေး
ပွဲအားလံုး