အားပေးထားသူများ
ပွဲအားလုံး
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၇:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၀:၀၀

စပါး
vs

အာဆင်နယ်
Oakka Myo စူပါဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၃ ) ရက် - တနင်္လာ - မနက် ၁၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၀:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၇:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၃ ) ရက် - တနင်္လာ - မနက် ၁၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၀:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၇:၄၅

ဗီလာ
vs

ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ်
ပွဲကောင်း
ပွဲကြမ်း
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၇:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၀:၀၀

စပါး
vs

အာဆင်နယ်
Oakka Myo စူပါဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၃ ) ရက် - တနင်္လာ - မနက် ၁၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၀:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၇:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၃ ) ရက် - တနင်္လာ - မနက် ၁၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၀:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၇:၄၅

ဗီလာ
vs

ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ်
ဂိုးကျော
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၇:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၃ ) ရက် - တနင်္လာ - မနက် ၁၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၀:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၃ ) ရက် - တနင်္လာ - မနက် ၁၂:၃၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၀:၀၀

စပါး
vs

အာဆင်နယ်
Oakka Myo စူပါဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၇:၄၅
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၀:၀၀
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇူလိုင် ( ၁၂ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၇:၄၅

ဗီလာ
vs

ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ်