1 စူပါဘောစိ မိုး စက္ ၇၀၂,၀၁၀
2 ဘောစိ Thura Htet Aung ၄၉၄,၀၀၀
3 ဘောစိ Aung Pyae Sone ၄၈၀,၅၀၀
4 ဘောစိ Phyo Thet Paing ၄၁၉,၀၀၀
5 ဘောစိ Fall Lay ၄၀၀,၀၀၀
6 ဘောစိ Tun Zarni Kyaw ၃၇၆,၀၀၀
7 ဘောစိ Vung Boih ၃၂၅,၀၀၀
8 ဘောစိ Myo Maung ၃၂၀,၀၀၀
9 ဘောစိ Oakka Myo ၃၀၀,၀၀၀
10 ဘောစိ Chan Myae Khine ၂၅၄,၀၀၀
11 MinThein MNmmcp ၈၅,၀၀၀
12 Aung Maw Oo ၈၄,၀၀၀
13 Thiha Aung ၅၀,၀၀၀
14 Genie Phyo ၄၀,၀၀၀
15 Thaw Zin Htoo ၃၅,၀၀၀
16 Myat Min Soe ၂၅,၀၀၀
17 Aung Ko Myint ၂၂,၀၀၀
18 Thet Zin Thet ၂၀,၀၀၀
19 Phonemyint Tun ၂၀,၀၀၀
20 Yan Naing Tun ၂၀,၀၀၀
21 San Myint Oo ၂၀,၀၀၀
22 ဝင်းလွင် မိုး ၁၆,၀၀၀
23 Thein Toe Aung ၁၅,၀၀၀
24 Zaw Moe Naing ၁၀,၀၀၀
25 Khine Myo Thant ၁၀,၀၀၀