ပွဲအားလုံး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀

မန်စီတီး
၁၀,၀၀၀

ချဲလ်ဆီး
Oakka Myo ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၁:၀၀

ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်
၁၀,၀၀၀

မန်ယူ
Oakka Myo ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀

ဝက်ဟမ်း
၁၀,၀၀၀

စပါး
Oakka Myo ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၆ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀

ဗီလာ
၁၀,၀၀၀

နယူးကာဆယ်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၁:၀၀

ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်
၁၀,၀၀၀

မန်ယူ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀

မန်စီတီး
၁၀,၀၀၀

ချဲလ်ဆီး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

အဲဗာတန်
၁၀,၀၀၀

နော့်ဝစ်ချ်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ဘုန်းမောက်
၁၀,၀၀၀

ဝုဖ်ဘ်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ်
၁၀,၀၀၀

လီဗာပူး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ဝက်ဘ်ဖို့
၁၀,၀၀၀

ဘန်လေ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ဘရိုင်တန်
၁၀,၀၀၀

လက်စတာ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

အာဆင်နယ်
၁၀,၀၀၀

ဆောက်သမ်တန်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀

ဝက်ဟမ်း
၁၀,၀၀၀

စပါး
ပွဲကောင်း
ပွဲကြမ်း
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၁:၀၀

ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်
၁၀,၀၀၀

မန်ယူ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀

မန်စီတီး
၁၀,၀၀၀

ချဲလ်ဆီး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ဘုန်းမောက်
၁၀,၀၀၀

ဝုဖ်ဘ်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀

မန်စီတီး
၁၀,၀၀၀

ချဲလ်ဆီး
Oakka Myo ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၁:၀၀

ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်
၁၀,၀၀၀

မန်ယူ
Oakka Myo ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀

ဝက်ဟမ်း
၁၀,၀၀၀

စပါး
Oakka Myo ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၆ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀

ဗီလာ
၁၀,၀၀၀

နယူးကာဆယ်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

အဲဗာတန်
၁၀,၀၀၀

နော့်ဝစ်ချ်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ်
၁၀,၀၀၀

လီဗာပူး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ဝက်ဘ်ဖို့
၁၀,၀၀၀

ဘန်လေ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ဘရိုင်တန်
၁၀,၀၀၀

လက်စတာ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

အာဆင်နယ်
၁၀,၀၀၀

ဆောက်သမ်တန်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀

ဝက်ဟမ်း
၁၀,၀၀၀

စပါး
ဂိုးကျော
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀

မန်စီတီး
၁၀,၀၀၀

ချဲလ်ဆီး
Oakka Myo ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၁:၀၀

ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်
၁၀,၀၀၀

မန်ယူ
Oakka Myo ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀

ဝက်ဟမ်း
၁၀,၀၀၀

စပါး
Oakka Myo ဘောစိ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၆ ) ရက် - အင်္ဂါ - မနက် ၂:၃၀

ဗီလာ
၁၀,၀၀၀

နယူးကာဆယ်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

အဲဗာတန်
၁၀,၀၀၀

နော့်ဝစ်ချ်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ခရစ်စတယ် ပဲလေ့စ်
၁၀,၀၀၀

လီဗာပူး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ဝက်ဘ်ဖို့
၁၀,၀၀၀

ဘန်လေ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ဘရိုင်တန်
၁၀,၀၀၀

လက်စတာ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

အာဆင်နယ်
၁၀,၀၀၀

ဆောက်သမ်တန်
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၇:၀၀

ဝက်ဟမ်း
၁၀,၀၀၀

စပါး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - ည ၁၁:၀၀

ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်
၁၀,၀၀၀

မန်ယူ
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၄ ) ရက် - တနင်္ဂနွေ - မနက် ၁၂:၀၀

မန်စီတီး
၁၀,၀၀၀

ချဲလ်ဆီး
ပရီးမီးယားလိဂ် အပတ်စဉ် (၁၃) နိုဝင်ဘာ ( ၂၃ ) ရက် - စနေ - ည ၉:၃၀

ဘုန်းမောက်
၁၀,၀၀၀

ဝုဖ်ဘ်